Skip to content

Engagement – måling og opfølgning

Projekt Dato

October 1, 2020

VirksomhedBiotech-virksomhed

Projekt Type

Vores fokus

At etablere et datagrundlag for arbejdet med at sænke stress og øge engagementet i virksomheden.

Hvad var udfordringen

Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen opleve gennem længere tid et øget stressniveau i virksomheden. Det kom til udtryk da enkelte medarbejdere fik fysiske stress symptomer, der var et stigende antal konflikter mellem kolleger og der var en generel udmattethed over alle ansatte.
Der blev iværksat forskellige tiltag for at løse problemrne, men det var svært at fornemme, om det var de rigtige tiltag og om de havde effekt.
Det blev besluttet at virksomheden skulle have ekstern hjælp til at løse problemet og en arbejdsmiljømedarbejder tog kontakt. Efter nogle møder med ledelsen og blev vi enige om at gennemføre et engagement-forløb.

Databaseret tilgang til medarbejdernes engagement og en struktureret indsats for at forstå og forbedre situationen øger arbejdsglæden

Efter en lang periode med stort pres på alle medarbejdere oplevede arbejdsmiljøorganisationen sammen med ledelsen i en mellemstor Biotech-virksomhed flere tilfælde af stress, små og store kollegiale konflikter og generel udmattelse over hele linjen. De forsøgte at lave forskellige tiltag for at afhjælpe problemerne, men var i tvivl om, hvorvidt de havde fat i de grundliggende årsager til problemet og derfor hvorvidt tiltagende egentlig løste et reelt problem.

Efter at have observeret udviklingen over et års tid blev de enige i, at der skulle gøres noge

En arbejdsmiljøansvarlig tog kontakt og efter møder med ledelsen besluttede vi, at en engagementsmåling og et efterfølgende projekt med opfølgning på resultaterne var en passende indsats overfor situationen i virksomheden.

,For at sikre en kontinuitet i forhold til tidligere undersøgelser i virksomheden tog vi udgangspunkt i de spørgsmål der var blevet stille i den senest APV vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Der fandtes data på disse områder, og det var relevant at holde disse op imod de nye. Ud over dette udarbejdede vi også spørgsmål baseret på Sundhedstyrelsens materiale om årsager til stress og vurdering af et psykisk arbejdsmiljø. Det endte med at hele analysen indeholdt 80 spørgsmål og det tog mellem 10 og 15 minutter at besvare den.

Det skulle være let at besvare og behandle data fra engagementundersøgelsen, hvorfor vi valgte at udarbejde den i en anerkendt international digital platform, SurveyMonkey. Vi kunne let sende link til undersøgelsen til alle medarbejdernes email og så snart de havde svaret, lå alle data klar til behandling. For at sikre sande svar skulle den kunne besvares anonymt og vi valgte at lægge alle data sammen under et, således at der ikke var specifikke svar for afdelinger og teams.

Alle ledere blev informeret om, at undersøgelsen var på vej og at de efterfølgende ville b live involveret i opfølgningen. Med deres engagement for projektet og vedholdende kommunikation til deres medarbejdere, kom besvarelsesprocenten op over 87% af alle ansatte.

Opfølgningen bestod af et projekt, der skulle drives af mellemlederne i virksomheden. De blev alle introduceret til projektet trin og undervist i root cause analyse. Til at begynde skulle lederne gennemføre en dataanalyse for at finde initielle root causes. De blev sat sammen i teams på tværs af funktioner og arbejdede med hypoteser for årsagen til stress og udfordrende psykisk arbejdsmiljø.

Lederne skulle mødes fire gange over to måneder og mellem møderne skulle de diskutere svar og hypoteser med deres teams og afdelinger. Slutteligt skulle der udarbejdes en handlingsplan, der skulle præsenteres for og godkendes af dirketionen.

De mindst ressourcetunge løsninger blev indført umiddelbart efter de første analyser og senere kom der flere og flere engagementtiltag i organisationen. 

Engagementmålingen og de tilhørende data gjorde det let for lederne at påbegynde arbejdet i en struktureret form.

De fleste af mellemlederne begyndte allerede at tale om stress, arbejdsglæde og engagement da projektet blev påbegyndt. Da data fra undersøgelsen var klar, blev de flittigt diskuteret både i projektets ledergrupper, blandt medarbejderne og i de enkelte teams. Det var nu legalt at tale om de udfordringer den enkelte oplevede og der var et stærkt fokus på at afhjælpe situationen.

Lederne arbejdede nu intenst for at øge engagementet og medarbejderne så, at der blev lyttet til dem, hvilket betød, at de selv tog større ansvar for at gennemføre forbedringsprojekter relateret til arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Det at sikre et højt engagement og den daglige arbejdsglæde var nu et fælles ansvar for alle ansatte i virksomheden og alle stod sammen om at lykkes.