Skip to content

Problemet & løsningen

lederudvikling

En stærk leder leverer stærke resultater

HVAD GØR VI: Lederudvikling er et forløb, der strækker sig over en længere periode. Udviklingen tager udgangspunkt i lederens styrker og udfordringer og vi arbejder med relevante cases fra hverdagen. For at sikre hurtig fremdrift sammenholder vi lederens egne erfaringer med datainput fra den individuelle lederprofil og diskuterer better practice ledelse og vejen dertil.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Lederudvikling er relevant for alle ledere med personaleansvar.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes 6 eller 10 gange over en periode på 4-6 måneder og diskuterer hverdagens udfordrende lederopgaver. Hver gang vi ses, analyserer vi situationen og udarbejder planer for optimering. Vi følger løbende op på udviklingen og sikrer, at processen også bidrager her og nu til at løse dagligdagens lederopgaver.

karriereudvikling

Den rigtige karriere giver stor arbejdsglæde

HVAD GØR VI: Karriereudvikling er et forløb der strækker sig over en længere periode. Vi tager udgangspunkt i de tilgængelige styrker og arbejder på cases fra hverdagen for at identificere opgavetyper og sammenhænge, der giver arbejdsglæde. Vi analyserer situationen og lægger en strategi for at optimere det nuværende job eller for at finde den næste stilling enten i eller udenfor virksomheden.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Karriereudvikling henvender sig til alle.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes 6 eller 10 gange over 4-6 måneder og taler om succesoplevelser i hverdagens arbejdsliv og ønsker til fremtidens karriere. Hver gang vi ses, analyserer vi situationen og lægger planer for optimering af jobbet enten i virksomheden eller via en jobskifte. .

stressreduktion

Håndter din stress og kom stærkt igen

HVAD GØR VI: Et stressreduktionsforløb strækker sig over en længere periode. Vi ser  på cases fra hverdagen og identificerer opgavetyper og sammenhænge, der giver ro og arbejdsglæde. Vi analyserer situationen og lægger en strategi for at optimere det nuværende job så der kommer balance mellem indre og ydre forventninger og mulighederne for at tilfredsstille dem.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Stressreduktions forløbet  henvender sig til alle, både før, under og efter en stresssygemelding.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes 6 eller 10 gange over 4-6 måneder og taler om hverdagens arbejdsliv og ønsker til hvordan det kunne se ud, når det er i bedre balance. Hver gang vi ses, analyserer vi situationen og lægger planer for optimering af jobbet. I forbindelse med tilrettelæggelse af jobbet under/efter stress er det vigtigt, at nærmeste leder bliver involveret i forløbet.

organisationsudvikling

En sund organisation sikrer høj produktivitet

HVAD GØR VI: Vi analyserer organisationen og forholder os bl.a. til virksomhedens strategi, “Span of Control” for de enkelte ledere, sammensætning af ledergrupperne udfra lederprofiler og resultater af tidligere engagementundersøgelser. Vi udarbejder en løsning og sikrer en god proces for kommunikation, udrulning og implementering.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Ledere, der ønsker at optimere organisationen for at skabe større fremdrift.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes individuelt eller med lederteamet over en kortere periode med en stram agenda for at opnå organisationsoptimeringens milepæle.

lederteamudvikling

Et DreamTeam kan udleve drømmen

HVAD GØR VI: I lederteamudvikling tager vi et datadrevet udgangspunkt i de enkelte lederes styrker og udfordringer. Vi arbejder med personlighedsprofiler og teamprofiler og holder dem op i mod cases fra hverdagen. Vi etablerer tillid via deling af sårbare situationer og sikrer implementering af konkrete feedbackværktøjer, der trænes i workshops.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Udvikling af lederteams henvender sig til alle teams med personaleansvar.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes til workshops og 1:1 møder hen over 6 måneder. Vi arbejder styrkebaseret og udarbejder optimeringsplaner både for teamet og den enkelte leder. Vi følger løbende op på implementeringen af nye og bedre ledelsesstrategier.

ledersupervision, personlighedsprofil

Med stor selvindsigt leder du dit team med lethed

HVAD GØR VI: Ledersupervision er et forløb der strækker sig over en længere periode. Vi tager udgangspunkt i lederprofilen fra EverythingDiSC-familien kaldet “Work of Leaders” og diskuterer better practice for ledelse i forhold til cases fra hverdagen. Vi træner styrker og finder veje til at uddelegere ansvarsområder, der ikke falder indenfor styrkerne.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: Ledersupervision henvender sig til alle ledere med personaleansvar.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes 6 gange over 4 måneder og arbejder datadrevet med hverdagens ledelsesopgaver. Hver gang vi mødes, analyserer vi situationen og lægger planer for optimering. Vi følger løbende op på fremdrift og sikrer, at hele processen bidrager her og nu til at løse de opgaver der er på lederjobbet.

rekruttering

Datadrevet rekruttering er vejen til succes

HVAD GØR VI: Under en rekruttering tager vi et datadrevet udgangspunkt i de enkelte kandidaters styrker og udfordringer. Vi arbejder med personlighedsprofilerne fra EverythingDiSC og intelligenstesten AdaptGRT  (kognitive evnetest) og holder dem op i mod, hvad der kræves i jobbet.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: HR medarbejdere og ledere, der skal ansætte nye medarbejdere.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes og taler om krav og forventninger til kandidaten. Når feltet af ansøgere er indsnævret, udsendes testlinks til  topkandidaterne. Resultaterne deles med ansættende leder/HR-medarbejder og under samtale med kandidaten. I står tilbage med et klart billede af styrker og svagheder hos topkandidaterne og kan vælge den rigtige til stillingen.

hr-hjælp, personalesag

Håndtér personalesagen og vis dit værd som leder

HVAD GØR VI: I forbindelse med personalesager er det vigtigt at sikre, at medarbejderen har fået tydelig besked og mulighed for at forandre den utilfredsstillende adfærd eller performance. Rettidig og tydelig kommunikation er nøgleordet og dette er samtidigt meget udfordrende for mange ledere. Det laver vi om på så personalesagen håndteres med overblik og ro.

HVEM ER DET RELEVANT FOR: HR medarbejdere og ledere, der skal håndtere en personalesag.

HVORDAN GØR VI DET: Vi mødes og udarbejder en plan for at håndtere enten udvikling eller afvikling af den problematiserede medarbejder. Vi har fokus på, at alle dele af processen gennemføres med respekt for både medarbejderen og teamet og vi mødes løbende for at følge op på fremdrift. Såfremt det ender med en fyring sikrer vi, at denne og den efterfølgende kommunikation til virksomheden er planlagt og velgennemført.

Referencer

Udvalgte udtalelser
fra nogle af de virksomheder jeg har
hjulpet

Stressreduktionsforløb
”Alle fortjener at have det godt. Det hjælper Signe på magisk vis med. Med stor varme, klogskab og humor ser Signe dig og stiller intelligente og udfordrende spørgsmål, så du flytter dig videre. Med baggrunden i både erhvervslivet og coachverden er der en særlig forståelse og et særligt indblik i, hvad der er på spil i et travlt liv. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fandt Signe. Det har været en kæmpe omvæltning for mig.”
Ledende Projektchef
Købehavns Kommune
Karriereudviklingsforløb
”Der er ingen tvivl om, at man er i trygge hænder, når man er i selskab med Signe. Hun lytter, forstår og er fantastisk til med sine metaforer og tegninger, at få én til at se tingene i et nyt perspektiv og dermed mere klart. Det giver ro, overblik og sikkerhed. Efter forløbet er jeg nu meget mere tro mod mig selv. Jeg ved, hvad jeg er værd og hvad jeg kan. Jeg har selv ansvaret for meningen i mit liv og jeg vælger selv til og fra. Jeg behøver ikke hoppe ind i hamsterhjulet og hvis jeg gør det, er det fordi jeg har lyst til det – ikke for nogen andre. “
QA Professional
Novo Nordisk
Stressreduktionsforløb
"Signe tilbød mig vejledning og retningslinjer i forhold til ledelsesogaver forbundet med stresstilfælde, hvilket har været utrolig givende i forløbet, men det er også noget jeg kan bruge i min fremtidige karriere som leder. Vi har fået støtte til at planlægge et indkøringsforløb og komme fint over den hårde periode, som det utvivlsomt har været. Min medarbejder og jeg er nu i stand til at tale åbent og ærligt om stress, hvilket vil hjælpe os meget i fremtiden.”
Lauge Hübel
Head of Marketing. SpotOn
Har du brug for hjælp?

Fandt du ikke det, du søgte?
Tag endelig kontakt og få et tilbud på netop din opgave.