Skip to content

Ledergruppe – fra god til fantastisk

Projekt Dato

May 15, 2019

VirksomhedPharma-virksomhed

Projekt Type

Vores fokus

At få den velfungerende ledergruppe til at arbejde endnu bedre sammen omkring deres fælles mål.

Hvad var udfordringen

En ledergruppe, der bestod af 5 ledere og deres chef, stod overfor en længere periode på to år med øget pres på grund af international omorganisering oveni i højt tempo i produktionen. Chefen ønskede at sikre sig, at gruppen kunne modstå presset og at den høje funktionalitet blev øget, inden det gik løs.

Når vi står sammen, kan vi klare alt

En erfaren leder stod i spidsen for en velfungerende ledergruppe. Der var gensidig respekt og tillid i gruppen og lederne arbejdede godt sammen omkring dagligdagens opgaver. Nu stod de overfor store forandringer, da dele af deres funktioner skulle flyttes til udlandet og andre skulle komme til. Alt dette skulle ske samtidigt med, at produktionen øgede kapaciteten uden, at deres funktioner skulle have yderligere ressourcer til at følge med.

Lederen vidste, at presset ville blive stort på gruppen og ønskede, at de skulle stå endnu stærkere i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer på en god måde. Det skulle fortsat være sjovt at gå på arbejde.

Lederen tog kontakt og vi blev enige i, at teamet skulle have et lederudviklingsforløb over 12 måneder. Forløbet indeholdt 3 workshops, 2 individuelle supervisionsmøder, månedtlig opfølgning på ledermøder samt en EverythingDiSC (Work of Leaders) lederprofil.

Vi påbegyndte forløbet ved, at lederen holdt et kickoff-møde med gruppen, hvor både proces og mål med forløbet blev forklaret. Lederne modtog der efter et testlink via email og besvarede spørgsmålene i lederprofilen.

Efter to uger mødtes vi til en workshopdag, hvor vi gennemgik de individuelle resultater af profilanalysen, så på sammenfald og forskelle og diskuterede, hvordan dette skabte udfordringer og synergi i hverdagen. Alle ledere fik til opgave at udarbejde en individuel udviklingsplan, der skulle sikre et vedligehold af engagement og arbejdsglæde fremover. Efter yderligere en måned mødtes vi til en ny workshopdag, hvor vi arbejdede med teamets styrker og udfordringer samt trænede kommunikationen i teamet via feedbackøvelser. Ved dagens afslutning udarbejdede vi en teamudviklingsplan indeholdende beskrivelser af aktioner og ansvarlige for disse.

For at sikre en stærk implementering fik alle medlemmer af gruppen efterfølgende 2 supervisionsmøder med udgangspunkt i deres individuelle udviklingsplan. Vi kiggede på fremdrift, status og lavede justeringer, der holdt planen opdateret i forhold til dagligdagen. Teamudviklingsplanen blev der fulgt op på ved månedlige ledermøder, hvor status og ændringer blev gennegået for at holde gruppen on track med deres fælles udvikling.

Et år efter første workshop mødtes vi igen en hel dag, hvor de enkelte udviklingsplaner blev præsenteret, teamudviklingsplanen blev gennemgået og succeserne blev fejret. Vi kiggede på de kommende udfordringer og opdaterede alle planer, så de afspejlede de opgaver teamet nu skule stå overfor. Der var nu ekstrem høj fart på i hverdagen, men en ting, lederne trygt kunne regne med, var hinanden og den struktur for optimering de havde skabt i forløbet.

 

Efter forløbet oplevede teamet endnu større samhørighed og havde styrke til at holde sammen selv under stort pres.

Konflikter var det selvfølgelig mange af, men det afgørende var nu, at alle ledere i teamet vidste at på den anden side af uenigheden lå en stærk intention om at lykkes – sammen. Den tillid, der havde været i teamet inden forløbet, var blevet endnu stærkere og der var et gensidigt ønske om hele tiden at spille hinanden gode. Så snart et medlem af teamet så en kollega miste fokus, var der opbakning til at komme tilbage på sporet mod det fælles mål. 

Igennem arbejdet med de forskellige lederstile i gruppen, var det blevet et mantra, at alle var perfekte præcis som de var. Ingen skulle ændre sig.  Lederen af gruppen var tryg og kunne uddelegere et væld af opgaver til teamet, da der var klar tilbagemelding på både proces og mål i tilfælde af, at der var større udfordringer ved opgaven end forventet. Gruppen trivedes selv i den turbulens, der var omkring dem og effektiviteten og arbejdsglæden var stor.