Skip to content

Udvikling af mennesker, skaber forandring i virksomheden

ENGINE er
Signe Kolmos Essendrop

Jeg hjælper mennesker med at opdage deres styrker og muligheder for at skabe en effektfuld positiv forandring både individuelt og i deres team. Jeg brænder for at se mennesker tage ansvar for at trives og præstere optimalt. Mit engagement og optimisme smitter altid af på menneskerne omkring mig og giver den fornødne energi til at komme godt i mål.

Jeg klæder dig på fra strategi til handling.

Analyse af situationen

Vi stiller skarpt på din nuværende situation, dine udfordringer og mål.

Undersøger løsningsmulighederne

Vi kigger på dine tidligere succeser, dine styrker og muligheder for at skabe forandring.

Udarbejder planen og følger op

Vi finder de mest energirige next steps, planlægger de kommende aktioner og aftaler deadline for opfølgning.

Jeg har også hjulpet virksomheder med at forbedre kommunikation og samarbejde gennem indsigt i personlighedsprofiler og træning af feedback.

Udvalgte udtalelser
fra nogle af de virksomheder jeg har
hjulpet

Lederteamudvikling
Under forberedelsen og til selve lederudviklingsworkshoppen følte vi os som en vigtig del af processen. Signe sikrede, at vi alle deltog aktivt i forløbet og vi var meget trygge, selvom vi blev udfordret på uvante situationer. DISC har givet en forståelse for alle ledernes DNA – vi forstår nu bedre hinandens adfærd og med forståelsen kommer færre frustrationer. Det har gjort, at vi i dag er bedre i stand til at italesætte udfordringer, løse konflikter og sammen nå bedre resultater.”
Thomas Søndergaard
CEO, Dansk Miljørengøring
Ledersparring, EverythingDiSC
“Jeg havde behov for at blive mindet om, hvad jeg har af tillærte kompetencer og at jeg bør fokuserer mere på det, jeg helt naturligt er rigtig god til. Der når jeg suverænt mest og derfor er det om at få uddelegeret de opgaver, som kun dræner min energi og som andre faktisk ikke har samme aversion overfor at udføre. Mit vigtigste udbytte af mødet er en større erkendelse af, hvorfor og hvordan jeg skal arbejde tættere med mine kollegaer. Vi har ikke alle samme præferencer for, hvad vi kan og vil på vores arbejde, og det vil jeg benytte mig mere af.
Jakob Knudsen
CEO, Virogates
Lederteamudvikling
"Jeg har fået et bedre indblik i mit team og mine kollegaer. Nu har jeg fået sat ord og en forklaring på hvordan vi adskiller os eller ligner hinanden. Vi ved nu, hvad de andre vægter i det daglige, og hvilke præferencer de enkelte har ift de daglige opgaver og ikke mindst den til kommunikation vi har med hinanden. Jeg kan se at vi alle øver os på DiSC feed-back metoden, som vi lærte og det giver en dejlig følelse af samhørighed og fremkalder genkendelsessmil hos mine kollegaer. Signe sætter med hendes inspirerende væsen den helt rigtige scene for, at workshoppen bliver en givende oplevelse for os alle. Hun formår at skabe et trygt rum således, at deltagerne tør bidrage aktivt, dele deres tanker og tage imod de input deres kolleager og hun giver dem. Vi har haft en fantastisk workshop og ville helst have fortsat et par dage mere idet vi følte os i gode hænder hele vejen igennem.”
Siv Præst
Senior Diretor, ALK

Tak for din interesse.
Vil du booke et møde?