5 Behaviors of a Cohesive Team

– psykometrisk test og program til udvikling af high performing lederteams

OPTIMÉR DIT LEDERTEAM – SKAB ENDNU STØRRE SUCCES

 

Ønsker du, at dit lederteam blive endnu mere succesfuldt, kan I gennemføre et lederteam-udviklingsforløb baseret på 5 Behaviors of a cohesive team. I får fuld indsigt i jeres styrker og udfordringer, jeres udviklingsområder og hvordan I optimerer jeres samarbejde således, at I som lederteam fremadrettet skaber optimale resultater.

 

 

5 BEHAVIORS VÆRKTØJ OG PROGRAM

 

5 Behaviors of a Cohesive Team er et unikt teamværktøj, der gennem de seneste år med stor effekt har hjulpet lederteams over hele verden til at blive high performing. Værktøjet er udarbejdet for at støtte lederteams i at optimere deres samarbejde og der igennem deres præstation. 5 Behaviors of a Cohesive Team er et nuanceret og effektivt analysetool baseret på den amerikanske bestseller af Patrick Lencioni “The Five Dysfunctions of a Team”.

Værktøjet anvendes i forbindelse med et teamudviklingsprogram der ligesom analysen er baseret på Patrick Lencioni’s bestseller og hans teamudviklingsmodel.Analysen og programmet kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere endnu bedre resultater.

De enkelte rapporter bruger data fra teammedlemmernes personlige profil (EverythingDiSC, LÆS MERE) samt fra deres interrelationelle scoring til at give teamet en lang række oplysninger om teamstatus, prioriteter og præferencer. Teamet lærer desuden, hvordan de enkelte medlemmer kan samarbejde med hinanden og hvad de skal fokusere på at håndtere som lederteam.

5 BEHAVIORS MODELLEN

I modellen taler vi om fem teamparametre, der alle har en indbyrdes indflydelse samt en impact på teamets evne til at performe. Der arbejdes under teamudviklingen parallelt på alle parametre, dog er der to parametre, der som udgangspunkt fokuseres på i begyndelsen af et forløb, nemlig fundamentet af tillid i teamet og det overordnede fælles mål/fælles resultater.

De enkelte parametre i modellen beskrives nedenfor.

 • Tillid: I et team skal medlemmerne være hudløst ærlige overfor hinanden, for at skabe grundstenen for teamwork.
 • Konflikt: Den ufiltrerede, konstruktive debat og udveksling af ideer, er udelukkende mulig, når alle medlemmer i teamet har tillid til, at de kan vise sårbarhed uden konsekvenser. Denne tillid er etableret i første trin.
 • Commitment: At forpligte sig. Når alle medlemmer har givet et bud på deres ideer og meninger, vælges der derefter den bedste, ud fra en konstruktiv diskussion – Dette skaber baggrund til at forpligte sig til teamet, hos teammedlemmerne.
 • Ansvar: En klar handlingsplan og klar fordeling af roller, gør det muligt for teamets medlemmer at holde hinanden ansvarlige, ud fra den standard som er fastsat fra start af.
 • Resultater: Det overordnede mål for et lederteam skal være forretningens samlede succes. Dette er muligt, når de andre fire trin er blevet opfyldt. Hvis ikke – vil individets eget mål stå højere end teamets.

5 BEHAVIORS PROGRAMMET

 

Med et 5 Behaviors udviklingsprogram tager du din ledergruppe med på en rejse, hvor I over en længere periode får støtte til at optimere jeres samarbejde.

Inden den første workshop vil alle teammedlemmer via et testlink have besvaret en test med spørgsmål, der vedrører den enkeltes personlige profil samt den interrelationelle status i teamet. Under workshoppen får I støtte til at forstå og   analysere resultaterne og beslutte hvilke aktioner I skal tage for at optimere samarbejdet i hverdagen.

Efter 4-6 måneder får I tilsendt en nyt testlink, der besvares og teamets mødes igen for at undersøge effekten af de tiltag, der blev taget på første workshop og arbejde videre med den fortsatte udvikling af teamet.

Efter ca. 6 måneder gentages workshoppen efter besvarelse af nyt testlink for at sikre at teamet er godt på vej. Man kan efterfølgende løbende teste teamet (f.eks. årligt) for at følge udviklingen og fastholde fokus på high performance.

 

Jeres opfølgende test er ganske gratis!

Testlinket købes i forbindelse med den første workshop og er derefter gratis at bruge fremadrettet. Linket er dog personligt og følger den enkelte leder, hvorfor der naturligvis skal købes nye links såfremt der kommer nye ledere i teamet undervejs i udviklingsprogrammet. De nye lederes svar bliver med lethed inkorporeret i de samlede rapporter.

DE FORSKELLIGE RAPPORTER

– KUN 1 testlinks til alle test!

– alle rapporter findes både på dansk og engelsk!

TEAMPROFIL – 36 SIDER   

Denne rapport omfatter beskrivelser, der hjælper jer til sammen at opbygge et velfungerede lederteam. I får jeres første status for, hvor I står i forhold til de 5 parametre. Rapporten indholder blandt andet:

 

 • Introduktion til 5 behaviors
 • Jeres samlede teamscoring
 • Jeres scoring indenfor TILLID
 • Individuel DISC-stil
 • Teamets DiSC kort
 • Jeres scoring indenfor KONFLIKT
 • Teamkort over konflikt
 • Jeres scoring indenfor COMMITMENT
 • Jeres scoring indenfor ANSVAR
 • Handlinger for at holde hinanden ansvarlige
 • Jeres scoring indenfor RESULTATER
 • Teamets samlede styrker
 • Teamets samlede udfordringer

 

Pris kr. 1750,- DKK eksl. moms


Tilbagemelding indgår i en workshop for ledergruppen.

SAMMENLIGNINGSRAPPORT – 9 SIDER 

Sammenligningsrapporten viser hvordan det indbyrdes forhold mellem to af lederne i teamet har styrker eller svagheder i forhold til at opnå de optimale adfærdsmønstre i teamet. Rapporten trækkes på alle ledere i relation til hinanden. Rapporten indeholder blandt andet:.

 

 • Introduktion til det individuelle udviklingsarbejde
 • Jeres samspil i forhold til TILLID
 • Jeres samspil i forhold til KONFLIKT
 • Jeres samspil i forhold til COMMITMENT
 • Jeres samspil i forhold til ANSVAR
 • Jeres samspil i forhold til RESULTATER
 • Jeres ligheder og forskelle
 • Jeres handlingsplan

 

Pris kr. 0,-
 DKK

Denne rapport er en del af opfølgningen på lederteamudviklingen og indgår i en tilbagemelding under en workshop.

TEAMPROFIL, PROGRESS – 19 SIDER

Denne rapport præsenterer teamets nuværende status samt sammenligning med teamets sidste scoring. I kan let se de parametre, hvor I har rykket jeres team mod endnu bedre performance og også se, hvor I med fordel kan sætte ind for at optimere yderligere. Rapporten indeholde blandt andet:

 

 • Jeres samlede teamscoring sammenholdt med sidste test
 • Områder med størst fremgang
 • Områder med størst tilbagegang
 • Fremgang for TILLID
 • Fremgang for KONFLIKThåndtering
 • Fremgang for COMMITMENT
 • Fremgang for ANSVAR
 • Fremgang for RESULTATER
 • Handlingsplan for teamet

 

Pris kr. 0,- DKK

Denne rapport er en del af opfølgningen på lederteamudviklingen og indgår i en tilbagemelding under en workshop.

FÅ MERE INFO OM 5 BEHAVIORS VIA MAIL