AdaptGRT kognitiv evnetest

AdaotGRT intelligenstest

DATABASERET EVALUERING – SÆT DIT STÆRKESTE HOLD

AdaptGRT er et effektivt værktøj til at vurdere kognitive evner indenfor verbal-, numerisk- og abstrakt ræsonnement. Værktøjet er udformet som en psykometrisk færdighedstest som blandt andet anvendes til rekruttering, medarbejder- og lederudviklingforløb samt talentudviklingsforløb.

Anvender du AdaptGRT til eksempelvis din næste rekruttering vil du hurtigt og nemt opnå indsigt i kandidatens kapacitet og udviklingsmuligheder.

AdaptGRT logo

 

 

TEST AF KOGNITIVE EVNER

 

AdaptGRT er en adaptiv kognitiv evnetest til støtte og vejledning i forbindelse med eksempelvis din rekrutteringsproces. At kunne vurdere en kandidats potentiale i forhold til en position eller et udviklingsforløb, er en væsentlig del af udvælgelsesprocessen, og AdaptGRT kan give dig værdifuld information, der ofte ikke kan indsamles via andre metoder. Den kognitive evnetest er udstyret med en adaptiv spørgeramme. Det betyder, at testens spørgsmål løbende tilpasser sig din respondents vidensniveau for et hurtigt og præcist resultat.

DIT UDBYTTE AF TESTEN

En kognitiv evnetest kan bruges til at vurdere, hvor hurtigt en person kan løse nye opgavetyper og tilegne sig ny kompliceret viden. Dette er vigtige egenskaber, fordi de fleste positioner i dag indebærer et vist element af problemløsning og kompleksitet. AdaptGRT er et adaptivt psykometrisk værktøj, der er konstrueret til at vurdere en persons evne til at ræsonnere ved anvendelsen af ord, tal og abstrakte begreber. Testen vurderer også personens kapacitet til at gennemskue logiske mønstre og forbindelser i nyt materiale. Via analysen får vi information om respondentens evne til at kunne tilegne sig og anvende ny viden, forstå komplekse sammenhænge mellem informationer, situationer og opgaveløsning (træffe beslutninger på den baggrund), og forudse konsekvenser af beslutninger og handlinger.

En kognitiv evnetest kan med fordel anvendes i forbindelse med rekruttering, medarbejder/lederudvikling og talentudvikling og kan være særlig relevant i forbindelse med positioner, hvor der skal træffes komplekse beslutninger, og i forbindelse med uddannelsesforløb.

REKRUTTERING ELLER UDVIKLING AF MEDARBEJDERE

 

REKRUTTERING

I forbindelse med udvælgelse af den bedste kandidat til din ledige stilling har gentagne undersøgelser vist, at en kognitiv evnetest er det tool, der giver den bedste information omkring, hvor godt kandidaten vil performe i en ny position. Vælger du også at lave en personlig adfærdstest (EverythingDiSC) øger du yderligere sandsynligheden for at lave en succesfuld rekruttering.

SÅDAN GØR VI:

Din kandidat modtager testlink og besvarer testen. Vi mødes inden interviewet og du bliver informeret omkring kandidatens resultat af testen. Under interviewet kan testresultatet med fordel danne grundlag for en god dialog omkring stærke og svage sider hos kandidaten. Du bliver altså bedre i stand til at vurdere kandidatens egnethed og kan sikre en succesfuld rekruttering.

 

MEDARBEJDER/LEDERUDVIKLING:

Uanset om du ønsker at udvikle dine medarbejdere eller ledere kan en kognitiv evnetest give indblik i respondentens dynamiske spændvidde og evne til at varetage nye og mere komplekse ansvarsområder.

SÅDAN GØR VI:

Din medarbejder modtager testlink og besvarer testen. Vi mødes og du bliver informeret omkring medarbejderens resultat. Testresultatet kan nu danne grundlag for en udarbejdelse af en gunstig udviklingsproces imod det mest optimale mål. Du bliver i stand til at vurdere medarbejderens kapacitet og kan sikre en succesfuld medarbejder/leder-udvikling.

 

TALENTUDVIKLING

Når vi arbejder med at spotte og udvikle organisationens talenter, er det essentielt at tilbyde et optimalt udviklingsforløb, der er tilpasset den enkelte medarbejder. Bliver talentet udfordret over evne, vil vedkommende blive stresset og demotiveret. Hvis vi der imod ikke stiller tilpas udfordrende krav, vil talentet blive dovent og begynde at kede sig. Med en kognitiv evnetest kan du afdække talentets potentiale og udarbejde den plan, der vil sikre den mest gunstige udvikling imod det mest optimale mål.

SÅDAN GØR VI:

Din talentfulde medarbejder modtager testlink og besvarer testen. Vi mødes og du bliver informeret omkring  resultatet. Disse data kan nu danne grundlag for en udarbejdelse af en gunstig udviklingsproces imod det mest optimale mål. Du bliver i stand til at vurdere medarbejderens kapacitet, udarbejde et udviklingsforløb og kan sikre en succesfuld vækst af organisationens talenter.

TESTRAPPORTEN

TESTRAPPORT – 7 SIDER   

Denne rapport omfatter beskrivelser, der hjælper jer til at vurdere testpersonens evner til at ræsonnere ved anvendelsen af tal, ord og abstrakte begreber. Denne information er vigtig ved talentudvikling samt ved ansættelse af nye medarbejdere. Rapporten indholder:

 

  • Introduktion til testen
  • Resultat af test vedr. evne til at ræsonnere verbalt
  • Resultat af test vedr. evne til at ræsonnere numerisk
  • Resultat af test vedr. evne til at ræsonnere abstrakt
  • Den samlede profil

 

Pris kr 550,- DKK eksl. moms


Tilbagemelding indgår i forbindelse med en rekrutteringssamtale eller under et udviklingsforløb.

FÅ MERE INFO OM ADAPT-GRT VIA MAIL